A Biolord som una cooperativa rural sense ànim de lucre. Ens hem organitzat així convençuts que és la seva millor fórmula per les característiques de gestió democràtica, equitat i transparència que porta intrínseques.

COOPERATIVA RURAL

Una cooperativa rural és una figura recollida en la nova llei. Amb el canvi legislatiu les antigues cooperatives mixtes passen a anomenar-se integrals, amb la particularitat que si tenen producció agrària i la resta d’activitats es desenvolupen al medi rural s’anomenen cooperativa rural. Per tant, la nostra entitat agrupa tant productors agraris com d’altres serveis vinculats d’una manera o altra a la nostra activitat, permetent una dimensió integral a nivell de territori.

En la gestació del projecte cooperatiu, Biolord ha rebut l’acompanyament de l’Arada SCCL, en un projecte que també hi ha participat la cooperativa d’inserció en el camp agrari Riuverd. Coneix aquestes dues iniciatives clicant aquí.

COOPERATIVA SENSE AFANY DE LUCRE

Les cooperatives sense ànim de lucre són aquelles en les quals els excedents o beneficis no es distribueixen entre els socis, sinó que es reinverteixen a la cooperativa. Els càrrecs del Consell Rector i l’Interventor de comptes no són remunerats, a excepció dels membres que no siguin socis de la cooperativa. Una altra característica d’aquest tipus de cooperativa és que les aportacions dels socis a l’empresa no poden meritar un interès superior a l’interès legal del diner. I, finalment, per ser cooperativa sense ànim de lucre cal que les retribucions dels socis treballadors, dels socis de treball i del personal contractat no podran superar el 150% de les retribucions que, en funció de l’activitat i categoria professional, estableixi el conveni col·lectiu aplicable al personal assalariat del sector i la zona corresponent.